فشرده سازی JPG تصاویر آنلاین - کمپرسور JPEG -

ابزار Compress JPG یکی از ساده ترین و راحت ترین ابزار برای فشرده سازی تصاویر بدون تغییر کیفیت تصویر است. تصاویر تغییر اندازه داده می شوند که به شما کمک می کند فضای ذخیره سازی را در دستگاه یا دیسک خود ذخیره کنید. مراحل استفاده از ابزار ذکر شده در زیر ذکر شده است:

مرحله 1: شما می توانید حداکثر تا 20 تصویر را در قالب JPG انتخاب کنید و سپس برای آپلود کلیک کنید.

مرحله 2: اندازه سرعت فشرده سازی برای تمام تصاویر در یک بار و سپس آن را دانلود کنید.

تمام تصاویر را به صورت افقی یا عمودی آینه کنید.
اگر فقط یک فیلد تنظیم شده باشد، فیلد دیگری به صورت خودکار با توجه به نسبت ابعاد محاسبه می شود.

فایلهای قطره اینجا را کلیک کنید یا برای آپلود کلیک کنید

فقط فایل های تصویری برای آپلود مجاز هستند